Transport persoane

Această secţiune a aplicaţiei păstrează informaţii referitoare la planificarea lunară/zilnică a curselor de transport persoane, emiterea și tipărirea foilor de parcurs și încasarea veniturile din bilete.

Cumpără autoMinder

Folosind autoMinder se definesc traseele pe care se efectuează curse de transport persoane. Pentru fiecare traseu se stochează următoarele informaţii:

 • denumirea traseului
 • coeficientul de corecție consum combustibil
 • abatere acceptată kilometri normați
 • tarif/km
 • detalii curse - nr. crt, oră plecare, oră sosire, ore planificate, kilometri normați, plan de încasări (LEI)
 • observații

La planificare lunară a curselor de transport persoane, autoMinder înregistrează următoarele informaţii:

 • denumirea traseului
 • luna pentru care se realizează planificarea
 • numărul de înmatriculare
 • șoferul titular
 • șoferul de rezervă 1
 • șoferul de rezervă 2
 • planificarea pe zile (șofer și numărul cursei)

La planificare zilnică a curselor de transport persoane, autoMinder înregistrează următoarele informaţii:

 • denumirea traseului (selectabil din nomenclator trasee)
 • detalii cursă - numărul cursei (se va popula automat la selectarea unui traseu), ora plecării, număr înmatriculare, număr foaie de parcurs
 • identificare șoferi - șofer 1, șofer 2, șofer înlocuit, motiv înlocuire șofer
 • detalii înlocuire autovehicul (dacă e cazul) - autovehicul înlocuit, motiv înlocuire autovehicul
 • data și ora sosirii
 • kilometraj plecare, kilometraj sosire, kilometri parcurși, kilometri normați, diferență kilometri
 • consum - consum efectiv, consum normat, diferență consum
 • observații

Pentru fiecare foaie de parcurs, autoMinder stochează următoarele informaţii:

 • date identificare foaie de parcurs - status foaie (deschisă, închisă, parțial închisă, anulată), număr de înmatriculare, serie foaie (se preia automat din setările aplicației), număr foaie (se incrementează automat), data și ora emiterii
 • numele și prenumele șoferilor
 • numele și prenumele taxatorilor
 • traseul - denumirea traseului și planul de venituri
 • sarcini de transport și loc de parcare
 • alimentările autovehiculului - va alimenta, alimentări efective (lichid și BCF), ulei
 • valori normate (distanță, consum) - se modifică automat la selectarea unui autovehicul sau traseu
 • plecare - data, ora și kilometrajul
 • sosire - data, ora și kilometrajul
 • bani personali șoferi
 • observații

La înregistrarea veniturilor din bilete, autoMinder stochează următoarele informaţii:

 • identificare cursă - dată, autovehicul, traseu, șofer
 • status încasare - complet încasat, parțial încasat, neîncasat
 • detalii factură (dacă e cazul) - beneficiar, număr factură, dată factură
 • atașament
 • detalii bilete / tip (întregi, pensionari, studenți, veterani, handicapați, abonamente): număr bilete și venituri
 • observații

La înregistrarea veniturilor din curse ocazionale, autoMinder stochează următoarele informaţii:

 • identificare cursă - dată, autovehicul, traseu, șofer, semicurse
 • detalii factură - beneficiar, număr factură, dată factură
 • detalii venit - distanța tarifară, preț/kilometru, valoare fără TVA, cotă TVA, valoare TVA, total cu TVA, monedă, echivalență LEI, total
 • status încasare - complet încasat, parțial încasat, neîncasat
 • atașament
 • observații

Adresă

 • București:
  Str. Witting nr. 5, sector 1, București – 010901

 • Galați:
  Str. Traian nr. 97A

Telefon/fax

 • Telefon: 0742.741.130

 • Fax: 0336.814.418

E-mail