Angajați

autoMinder gestionează angajații firmei și înregistrările aferente lor, prevenind eventuale amenzi costisitoare, procese și pericole potențiale pentru siguranță.

Cumpără autoMinder

Pentru fiecare angajat, autoMinder stochează următoarele informaţii:

 • status angajat:
  • activ
  • inactiv
 • locația
 • identificare angajat:
  • numele și prenumele
  • funcția
  • nr. marcă
 • date de contact angajat:
  • adresă
  • telefon
  • e-mail
 • carte de identitate / buletin de identitate:
  • serie
  • număr
  • CNP
  • data eliberării
  • data expirării
  • notificare în avans (zile) privind data expirării
 • permis de conducere:
  • serie
  • categorie
  • data eliberării
  • data expirării
  • notificare în avans (zile) privind data expirării
 • poza
 • mențiuni
 • analize medicale:
  • unitatea sanitară
  • localitate
  • nr. certificat medical
  • data efectuarii
  • data expirării
  • notificare în avans (zile) privind data expirării
  • atașament
 • examen psihologic:
  • unitatea sanitară
  • localitate
  • nr. certificat medical
  • data efectuarii
  • data expirării
  • notificare în avans (zile) privind data expirării
  • atașament
 • atestat de transport agabaritic:
  • eliberat de
  • localitate
  • nr. atestat
  • data emiterii
  • data expirării
  • notificare în avans (zile) privind data expirării
  • atașament
 • instructaj periodic:
  • data ultimului instructaj
  • data următorului instructaj
  • notificare în avans (zile) privind data următorului instructaj
 • cazier juridic:
  • valabil până la
  • notificare în avans (zile) privind valabilitatea
 • alte calificări:
  • macaragiu
  • stivuitorist
 • certificat ADR:
  • eliberat de
  • localitate
  • nr. certificat
  • clasele
  • data emiterii
  • data expirării
  • notificare în avans (zile) privind data expirării
  • atașament
 • atestat profesional:
  • eliberat de
  • localitate
  • nr. atestat
  • tip atestat
  • data emiterii
  • data expirării
  • notificare în avans (zile) privind data expirării
  • atașament
 • atestat transport persoane:
  • eliberat de
  • nr. atestat
  • data emiterii
  • data expirării
  • notificare în avans (zile) privind data expirării
  • atașament
 • card european de sănătate:
  • număr card
  • emis de
  • data emiterii
  • data expirării
  • notificare în avans (zile) privind data expirării
  • atașament
 • carte de identitate - imagine scanată
 • pașaport - imagine scanată
 • permis de conducere - imagine scanată

autoMinder menține evidenţa salariilor primite de către angajați, pentru care stochează următoarele informaţii:

 • date de identificare salariat:
  • numele și prenumele
  • număr marcă
  • data plății
 • valoare salariu:
  • valoare
  • monedă
  • echivalență LEI
  • total (LEI)
 • observații

Pentru fiecare premiere acordată, autoMinder stochează următoarele informaţii:

 • identificare premiat:
  • nume
  • număr marcă angajat
  • locație
  • funcție
 • detalii premiere:
  • dată
  • motiv premiere
  • valoare (LEI)
 • observații

Pentru fiecare reținere din salariul unui angajat, autoMinder stochează următoarele informaţii:

 • detalii reținere:
  • descriere
  • număr chitanță
  • dată chitanță
 • valoare reținere:
  • valoare
  • monedă
  • echivalență LEI
  • total (LEI)
 • identificare angajat:
  • nume și prenume
  • număr marcă angajat
 • observații

Pentru fiecare alertă programată, autoMinder stochează următoarele informaţii:

 • informații alertă
 • identificare angajat:
  • nume
  • număr marcă
 • dacă alerta este sau nu activă
 • programare alertă:
  • dată
  • notificare în avans (zile)
 • observații

Pentru fiecare pontaj, autoMinder stochează următoarele informaţii:

 • identificare cursă:
  • șofer
  • autovehicul
  • traseu
  • cod traseu
 • detalii pontaj:
  • dată
  • oră început program
  • oră final program
  • total ore lucrate
 • 9 X pontaje suplimentare
 • observații

Pentru liberele adăugate, autoMinder stochează următoarele informaţii:

 • șofer
 • dată
 • detalii ore libere:
  • Ore de întreruperi
  • Bp - boală profesională
  • Î - învoiri și concedii fără retribuții
  • Prm - program redus maternitate
  • Co - concedii de odihnă
  • Am - accident de muncă
  • O - obligații cetățenești
  • Prb - program redus de boală
  • Bo - boală obișnuită
  • M - maternitate
  • N - absențe nemotivate
  • Total ore nelucrate
 • observații

Pe baza pontajului și liberelor introduse în aplicație, autoMinder tipărește Foaia colectivă de prezentă.


Pentru fiecare delegație, autoMinder stochează următoarele informaţii:

 • date identificare ordin de deplasare:
  • unitatea
  • număr
  • dată
 • date identificare delegat:
  • nume
  • funcție
  • legitimație
 • durata deplasării:
  • de le
  • până la
 • ziua și ora plecării
 • ziua și ora sosirii
 • data depunerii decontului
 • penalizări calculate
 • informații decont:
  • număr
  • dată
  • dacă a fost sau nu depus
 • detalii delegație:
  • scopul
  • tip mijloc de transport
  • număr mijloc de transport
  • delegat la
 • avans spre decontare:
  • moneda
  • primit la plecare
  • primit în timpul deplasării
  • total
 • unități deplasare:
  • sosit
  • plecat
  • unitatea
  • cu/fără cazare
  • observații
 • cheltuieli efectuate:
  • felul actului
  • emitentul actului
  • numărul actului
  • data actului
  • suma
  • diferența de restituit
  • număr și dată dispoziție de încasare
  • diferența de primit/restituit

Pentru fiecare decont, autoMinder stochează următoarele informaţii:

 • identificare decont:
  • număr
  • dată
 • identificare delegat:
  • nume
 • avans:
  • sumă
  • monedă
  • echivalență în LEI
  • total
  • dată și oră
  • descriere
 • cheltuieli numerar:
  • sumă
  • monedă
  • echivalență în LEI
  • total
  • descriere
 • suma rămasă la sfârșitul decontului (avans - cheltuieli numerar)
 • diurnă:
  • număr zile
  • tarif diurnă / zi
  • monedă
  • echivalență în LEI
  • total
  • descriere
 • sumă de restituit (rămas la sfârșitul decontului - diurnă)
 • sumă de primit (diurnă - rămas la sfârșitul decontului)

Pentru fiecare decont, autoMinder stochează următoarele informaţii:

 • identificare decont:
  • număr
  • dată
 • identificare delegat:
  • nume
 • avans:
  • sumă
  • dată și oră
  • descriere
 • cheltuieli numerar:
  • sumă
  • descriere
 • suma rămasă la sfârșitul decontului (avans - cheltuieli numerar)
 • diurnă:
  • număr zile
  • tarif diurnă / zi
  • total
  • descriere
 • sumă de restituit (rămas la sfârșitul decontului - diurnă)
 • sumă de primit (diurnă - rămas la sfârșitul decontului)

Pentru fiecare echipare cu acumulatori, autoMinder stochează următoarele informaţii:

 • Nume și prenume șofer
 • valabilitate card tahograf:
  • serie
  • dată eliberare
  • dată expirare
  • notificare în avans (zile)
  • dacă este activ sau nu cardul tahograf
 • valabilitate permis de conducere:
  • serie
  • dată eliberare
  • dată expirare
  • notificare în avans (zile)
  • dacă este activ sau nu cardul permisul de conducere
 • atașament
 • observații

Adresă

 • București:
  Str. Witting nr. 5, sector 1, București – 010901

 • Galați:
  Str. Traian nr. 97A

Telefon/fax

 • Telefon: 0742.741.130

 • Fax: 0336.814.418

E-mail