Evidență stocuri

Acest modul al aplicaţiei permite evidența activității de gestiune a stocurilor, atât cantitativ cât și valoric.

Cumpără autoMinder

autoMinder menține detalii privind gestiunile definite de către utilizator, pentru care stochează următoarele informaţii:

 • cod gestiune (implicit este generat de către aplicație, insa poate fi modificat de către utilizator după nevoi)
 • denumire gestiune
 • lista cu gestionari
 • observații

autoMinder menține evidenţa ordinelor de transport, pentru care stochează următoarele informaţii:

 • cod articol - implicit, este generat de către aplicație, însa poate fi modificat de către utilizator după nevoi
 • denumire articol
 • tip articol - listă predefinită de tipuri articole
 • unitate de măsură
 • cantitatea minimă - dacă este diferită de zero, va fi luată în considerare la raportul de necesar aprovizionare
 • observații

autoMinder menține evidenţa operaţiilor de cumpărare, pentru care stochează următoarele informaţii:

 • tip intrare: se selectează din lista predefinită, tipul documentului de intrare:
  • factură
  • bon de casă
  • aviz de însoţire
  • factură cu regim de taxare inversă
  • document de intrare fără drept de deducere - parţial al TVA
  • document de intrare fără drept de deducere - integral al TVA
  • servicii conform articolului 152^1 (regimul special pentru agenţiile de turism)
 • număr intern
 • dată N.I.R.
 • date identificare document de intrare:
  • număr document
  • dată document
  • scadent
 • date identificare furnizor document de intrare:
  • denumire
  • cod furnizor
  • C.I.F.
 • detalii produse/servicii
  • tip articol
  • gestiune
  • cod gestiune
  • denumire articol
  • cod articol
  • unitate de măsură
  • cantitate
  • preț unitar
  • valoare
  • cotă T.V.A.
  • valoare T.V.A.
  • total
  • adaos comercial (%)
  • preț vânzare
 • observații

Pentru fiecare ieșire, se păstrează următoarele informații:

 • tip ieșire: se selectează din lista predefinită, tipul documentului de ieșire:
  • factură
  • bon de casă
  • aviz de însoţire
  • factură cu regim de taxare inversă
  • ieşire cu plata în rate
  • ieşire scutită cu drept de deducere
  • servicii conform articolului 152^1 (regimul special pentru agenţiile de turism)
 • date identificare document de ieșire:
  • număr document
  • dată document
  • scadent
 • date identificare client:
  • denumire
  • cod client
  • C.I.F.
 • detalii produse/servicii:
  • tip articol
  • gestiune
  • cod gestiune
  • denumire articol
  • cod articol
  • unitate de măsură
  • cantitate
  • preț unitar
  • valoare
  • cotă T.V.A.
  • valoare T.V.A.
  • total
 • observații

Pentru fiecare operație de ieșire la care se întocmește un bon de consum, autoMinder menține următoarele informații:

 • identificare bon de consum:
  • serie
  • număr
  • dată
 • gestiune
 • cod gestiune
 • număr comandă
 • numărul de înmatriculare al autovehiculului pentru care se întocmește bonul de consum
 • explicație bon de consum
 • detalii produse/servicii:
  • gestiune
  • cod gestiune
  • denumire articol
  • cod articol
  • unitate de măsură
  • cantitate
  • preț unitar
  • valoare
 • mențiuni

Pentru fiecare operație de transfer între două gestiuni cantitativ-valorice, autoMinder menține următoarele informații:

 • identificare notă de transfer:
  • număr
  • dată
 • gestiune predătoare
 • cod gestiune predătoare
 • gestiune primitoare
 • cod gestiune primitoare
 • explicație
 • detalii produse/servicii:
  • denumire articol transferat
  • cod articol transferat
  • unitate de măsură
  • cantitate
  • preț unitar achiziție
  • valoare achiziție
  • preț unitar vânzare
  • denumire articol destinație
  • cod articol destinație
  • preț unitar achiziție nou
  • valoare achiziție nouă
  • preț unitar vânzare nou
 • mențiuni

Pentru fiecare operație de populare a stocurilor folosind un bon de primire, autoMinder stochează următoarele informații:

 • identificare bon de primire:
  • număr
  • dată
 • detalii mișcare:
  • gestiune
  • cod gestiune
  • dată mișcare
 • detalii produse/servicii:
  • tip articol
  • denumire articol
  • cod articol
  • unitate de măsură
  • cantitate
  • preț unitar
  • valoare
  • preț vânzare
 • mențiuni

Pentru fiecare operație de rectificare a stocurilor, autoMinder stochează următoarele informații:

 • identificare bon de rectificare:
  • număr
  • dată
 • gestiune
 • cod gestiune
 • explicație
 • detalii produse/servicii:
  • tip rectificare stoc: încărcare/descărcare
  • gestiune
  • cod gestiune
  • denumire articol
  • cod articol
  • unitate de măsură
  • cantitate
  • preț unitar
  • valoare
  • preț de vânzare
 • mențiuni

Acest raport afișează situaţia miscării tuturor articolelor aflate în nomenclatorul de articole, în perioada aleasă de utilizator.


Raportul de gestiune pentru o anumită perioadă de timp (de regulă o lună), se generează pentru gestiunea selectată.


Acest raport conține o listă a cantităților actuale ale articolelor pe fiecare gestiune în parte.


Pentru fiecare inventar, se păstrează următoarele informații:

 • identificare inventar:
  • dată
  • gestiune
  • cod gestiune
 • explicație
 • detalii produse/servicii:
  • denumire articol
  • cod articol
  • unitate de măsură
  • tip
  • stoc scriptic
  • stoc faptic
  • diferență
  • preț
  • valoare diferență
 • mențiuni

Acest raport conține toate bonurile de rectificare stoc emise, pe o periodă selectată de utilizator.


Acest raport afișează mişcarea cantitativă a articolului selectat pentru perioada aleasă. Fiecare fișă conține informații despre stocul iniţial, intrări/ieşiri și stocul final.


Acest raport conține o listă a cantităților actuale ale articolelor pe fiecare gestiune în parte.


Opțiunile aplicație sunt împărțite în patru tab-uri, după cum urmează:

 • Opțiuni generale
 • Coduri formulare
 • Tipărire factură
 • Informații societate

Adresă

 • București:
  Str. Witting nr. 5, sector 1, București – 010901

 • Galați:
  Str. Traian nr. 97A

Telefon/fax

 • Telefon: 0742.741.130

 • Fax: 0336.814.418

E-mail