Inspecții și verificări

Această secţiune a aplicaţiei păstrează informaţii referitoare la planificarea și execuția inspecțiilor și verificărilor periodice.

Cumpără autoMinder

Pentru fiecare autovehicul în parte, aplicaţia menţine evidenţa inspecţiilor tehnice periodice planificate/efectuate, înregistrând următoarele informaţii:

 • planificare - data, notificare in avans
 • detalii execuţie ITP - data, odometru, furnizor, cod furnizor
 • cost ITP - valoare fără TVA, cotă TVA, valoare TVA, total
 • informaţii factură - număr, data, data scadentă
 • informaţii plată - document plată, număr document şi data document
 • rezultatul inspecţiei - admis sau respins
 • observaţii

Pentru fiecare autovehicul în parte, aplicaţia menţine evidenţa inspecţiilor tehnice periodice internaționale planificate/efectuate, înregistrând următoarele informaţii:

 • planificare - data, notificare in avans
 • detalii execuţie ITPI - data, odometru, furnizor, cod furnizor
 • cost ITPI - valoare fără TVA, cotă TVA, valoare TVA, total
 • informaţii factură - număr, data, data scadentă
 • informaţii plată - document plată, număr document şi data document
 • rezultatul inspecţiei - admis sau respins
 • observaţii

autoMinder menține evidenţa inspecţiilor pentru poluare planificate/efectuate, pentru care stochează următoarele informaţii:

 • planificare - data, notificare in avans
 • detalii execuţie inspecție - data, odometru, furnizor, cod furnizor
 • cost inspecție - valoare fără TVA, cotă TVA, valoare TVA, total
 • informaţii factură - număr, data, data scadentă
 • informaţii plată - document plată, număr document şi data document
 • rezultatul inspecţiei - admis sau respins
 • categoria de poluare
 • observaţii

autoMinder menține evidenţa agreerilor planificate/efectuate, pentru care stochează următoarele informaţii:

 • planificare - data, notificare in avans
 • detalii execuţie agreere - data, odometru, furnizor, cod furnizor
 • cost agreere - valoare fără TVA, cotă TVA, valoare TVA, total
 • informaţii factură - număr, data, data scadentă
 • informaţii plată - document plată, număr document şi data document
 • rezultatul agreere - admis sau respins
 • observaţii

autoMinder menține evidenţa agreerilor planificate/efectuate, pentru care stochează următoarele informaţii:

 • planificare - data, notificare in avans
 • detalii execuţie agreere - data, odometru, furnizor, cod furnizor
 • cost agreere - valoare fără TVA, cotă TVA, valoare TVA, total
 • informaţii factură - număr, data, data scadentă
 • informaţii plată - document plată, număr document şi data document
 • rezultatul agreere - admis sau respins
 • observaţii

autoMinder menține evidenţa verificărilor metrologice planificate/executate, pentru care stochează următoarele informaţii:

 • identificarea echipamentului
 • planificare - data, notificare în avans (zile)
 • detalii execuţie - data, odometru, furnizor, cod furnizor, valoare fără TVA, cotă TVA, valoare TVA, total
 • informaţii factură - număr, data, data scadentă
 • informaţii plată - document plată, număr document şi dată document
 • observaţii

autoMinder menține evidenţa clasificărilor pe stele planificate/executate, pentru care stochează următoarele informaţii:

 • numărul certificatului de clasificare
 • clasele de confort - una, două, modulabile
 • categoria acordată (stele) - *, **, ***, ****
 • valabilitate certificat - valabil de la, valabil până la, notificare în avans (zile)
 • ataşament
 • observaţii

autoMinder menține evidenţa clasificărilor pe categorii planificate/executate, pentru care stochează următoarele informaţii:

 • numărul certificatului de clasificare
 • categoria - I, II sau III
 • valabilitate certificat - data eliberării, valabil până la, notificare în avans (zile)
 • ataşament
 • observaţii

Adresă

 • București:
  Str. Witting nr. 5, sector 1, București – 010901

 • Galați:
  Str. Traian nr. 97A

Telefon/fax

 • Telefon: 0742.741.130

 • Fax: 0336.814.418

E-mail