Licențe și copii conforme

autoMinder menține evidența licențelor deținute de către firmă și a copiilor conforme.

Cumpără autoMinder

Pentru fiecare reparaţie efectuată, autoMinder stochează următoarele informaţii:

 • identificare bon de consum:
  • serie
  • număr
  • dată
 • gestiune
 • cod gestiune
 • număr comandă
 • numărul de înmatriculare al autovehiculului pentru care se întocmește bonul de consum
 • explicație bon de consum
 • detalii produse/servicii:
  • gestiune
  • cod gestiune
  • denumire articol
  • cod articol
  • unitate de măsură
  • cantitate
  • preț unitar
  • valoare
 • mențiuni

Pentru fiecare copie conformă, autoMinder menține următoarele informații:

 • identificare copie conformă:
  • tip copie conformă
  • număr licență
  • serie copie conformă
  • număr copie conformă
  • emisă în
  • data emiterii
  • titular licență
 • valabilitate copie conformă:
  • valabilă de la
  • valabilă până la
  • notificare în avans (zile)
  • dacă a fost sau nu reînoită licența
 • observații
 • atașament

Notificările privind expirarea licențelor și a copiilor conforme, vor fi afișate în fereastra de status alerte, iar autovehiculele de care aparțin vor fi evidențiate în fereastra principală.


Adresă

 • București:
  Str. Witting nr. 5, sector 1, București – 010901

 • Galați:
  Str. Traian nr. 97A

Telefon/fax

 • Telefon: 0742.741.130

 • Fax: 0336.814.418

E-mail