Taxe și impozite

Această secţiune a aplicaţiei păstrează informaţii privind taxele și impozitele plătite și emite notificări cu privire la valabilitatea acestora.

Cumpără autoMinder

Pentru fiecare autovehicul în parte, aplicaţia menţine evidenţa taxelor plătite, înregistrând următoarele informaţii:

 • informații plată taxă:
  • denumire
  • furnizor
  • cod furnizor
  • valoare fără TVA
  • cotă TVA
  • valoare TVA
  • total
 • informații factură:
  • număr
  • data
  • data scadentă
 • informații document de plată:
  • tip document plată
  • număr document
  • data document
 • valabilitatea taxei:
  • de la
  • pana la
 • observații
 • atașament

Pentru fiecare autovehicul în parte, aplicaţia menţine evidenţa planificării plății impozitelor, înregistrând următoarele informaţii:

 • informații impozit:
  • către
  • valoare anuală
  • an
  • dacă a fost sau nu plătit impozitul
 • planificare plată:
  • data planificată a plății
  • notificare în avans (zile)
 • observații

Pentru fiecare autovehicul în parte, aplicaţia menţine evidenţa impozitelor plătite, înregistrând următoarele informaţii:

 • identificare furnizor:
  • denumire
  • cod furnizor
 • valoare factură:
  • valoare fără TVA
  • cotă TVA
  • valoare TVA
  • total
 • informații factură:
  • număr
  • data
  • data scadentă
 • informații plată:
  • tip document plată
  • număr document
  • data document
 • observații
 • atașament

Pentru fiecare autovehicul în parte, aplicaţia menţine evidenţa valabilității rovinietelor, înregistrând următoarele informaţii:

 • valabilitate rovinietă:
  • valabil din
  • perioada valabilitate (zile)
  • data expirării
  • notificare în avans (zile)
  • dacă rovinieta este sau nu inactivă
 • valoare
 • monedă
 • observații
 • atașament

Pentru fiecare autovehicul în parte, aplicaţia menţine evidenţa rovinietelor achiziționate, înregistrând următoarele informaţii:

 • identificare furnizor:
  • denumire
  • cod furnizor
 • valoare factură:
  • valoare fără TVA
  • cotă TVA
  • valoare TVA
  • total
 • informații factură:
  • număr
  • data
  • data scadentă
 • informații plată:
  • tip document plată
  • număr document
  • data document
 • observații
 • atașament

Pentru fiecare autovehicul în parte, aplicaţia menţine evidenţa dispozitivelor de plată, înregistrând următoarele informaţii:

 • date de identificare:
  • furnizor
  • cod furnizor
  • serie dispozitiv
  • tip dispozitiv
  • descriere dispozitiv
 • control status dispozitiv:
  • data
  • notificare în avans (zile)
 • observații
 • atașament

Pentru fiecare autovehicul în parte, aplicaţia menţine evidenţa mijloacelor de plată, înregistrând următoarele informaţii:

 • identificare furnizor:
  • denumire
  • cod furnizor
 • date de identificare card:
  • tip card
  • număr card
  • cod PIN 1
  • cod PIN 2
 • valabilitate rovinietă:
  • valabil din
  • perioadă valabilitate (zile)
  • data expirării
  • notificare în avans (zile)
  • dacă cardul este sau nu inactiv
 • observații
 • atașament

Adresă

 • București:
  Str. Witting nr. 5, sector 1, București – 010901

 • Galați:
  Str. Traian nr. 97A

Telefon/fax

 • Telefon: 0742.741.130

 • Fax: 0336.814.418

E-mail